Zondag 10 januari 2015 | Lukas 3: 16-38

templemenorahZondag gaat het over de doop van Jezus in de Jordaan.
Het is het beste om de tekst Lukas 3: 15-38 eerst te lezen (klik op de link), en pas daarna mijn eigen gedachten hierbij.

Wat mij sterk opviel bij dit verhaal is, dat het op geheel eigen wijze verteld wordt, weer heel anders dan bij de evangelisten Matteus, Markus en Johannes het geval is.
Zo is de eigenlijke vertelling over de doop zelf heel kort, en wordt niet eens verteld dat Johannes de doper van Jezus is (wat natuurlijk wel verondersteld mag worden). Maar Lukas noemt het niet. Het gaat hem om andere dingen.

Lukas laat dus duidelijk merken een eigen boodschap mee te willen geven.
Het volgende is hierbij opvallend:

Lukas verwijst sterk naar Jesaja.
Onder andere de woorden ”dit is mijn uitverkoren zoon” doen sterk denken aan Jesaja 42: 1 (klik op de link voor de tekst), waar deze woorden ook klinken – aangaande Israel.
We krijgen dus gelijk al het vermoeden dat Jezus alles met Israel te maken heeft.
Wie een beetje thuis is in de Bijbel weet bovendien, dat als er naar één tekst verwezen wordt, je ook altijd de rest er omheen goed moet lezen.
Als je dus kijkt naar wat er vóór Jesaja 42:1 staat, dan valt dit op: dat het inderdaad gaat over Israel. Maar het volk was afgeweken van de goede weg, en wordt opgeroepen om tot God en zijn geboden terug te keren.
Lees bijvoorbeeld Jesaja 40 eens een stukje door.
Dan zie je dus dat daar het volk wordt opgeroepen om tot God terug te keren.
Precies hetzelfde als wat Johannes de Doper aan het doen was.
Even terug in Lukas, lezen we precies hetzelfde! (Lukas 3:3-6).

Dit is volgens mij het kader, waarin Lukas iets gezegd wil hebben.
Het gaat dus over de mensen die zich tot God moeten omkeren.
In de profetieën van Jesaja zien we dit ook gaan gebeuren.
Zelfs zozeer, dat de profeet in hoofdstuk 42 de dingen zegt die we al lazen:dat de Here God, verrukt over Israel, dat zich bekeerd heeft, weer helemaal blij is met zijn volk, zijn dienaar, zijn uitverkorene, die Hem met vreugde vervult.

Met andere woorden: gelukkig is Israel weer helemaal Israel geworden.
Het volk dat Gód dient, en zíjn licht laat schijnen, voor zichzelf en de wereld.

En dát was aan het gebeuren tijdens het dopen door Johannes, vertelt nu ook Lukas. Velen uit Israel kwamen, en ondergingen bewust en vrijwillig de doop der bekering.
Met andere woorden: zij kozen ervoor om Gód weer te dienen.
Zodat God weer verheugd over zijn volk was!

Het is bij díe beweging, door Jesaja voorzien en thans geschiedend, dat Jezus zich aansluit.
Ook Hij laat zich dopen.
Anders gezegd: Hij laat merken helemaal bij dit Israel te willen horen, dat zoekt de wil van Gód te doen.Als trouwens ergens duidelijk wordt dat Jezus en Israel nooit en te nimmer van elkaar zijn los te maken, dan wel hier.
Lukas’ boodschap is: Jezus wil een ”zoon van Israel” zijn.
De roeping van zijn volk volgen, en die weg gaan: van Gods geboden.

Dat wordt bevestigd door de Stem uit de hemel, die de woorden uit de profetie aangaande Israel herhaalt, onderstreept én: tegelijk ook helemaal op Jezus betrekt.
Blijkbaar hebben we hier de Israeliet voor ons, die als geen ander de weg van Gods geboden gaat!

Wat verder opvalt in de vertelling van Lukas is, dat Jezus tegenover koning Herodes geplaatst wordt.
Lukas last in het doopverhaal de vertelling in, dat Herodes juist níet deed wat God wilde. Hij handelde tegenovergesteld, door nota bene zijn schoonzus tot vrouw te nemen. Bovendien bleek hij ongevoelig voor de oproep om hiermee op te houden, en zette hij Johannes gevangen.

Pas hierna (na het bericht dat Johannes gevangen genomen is) vertelt Lukas over de doop van Jezus. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat Jezus door iemand anders gedoopt was, maar dat lijkt me niet logisch, gezien de andere evangelisten die melden dat Johannes de doper van Jezus was.
Lukas invoeging is eerder theologisch van aard.
Hij wil, vóórdat Jezus gedoopt wordt, laten zien dat er ook weerstand bestaat tegen Gods woorden en oproep om je te bekeren tot Hem.
Weerstand die (later) verstrekkende gevolgen zou hebben voor Johannes de Doper.
Maar ondanks die weerstand – en dát wil Lukas gezegd hebben! – koos Jezus ervoor om toch Gods weg te gaan.
Daar loopt het Lukasevangelie tenslotte ook op uit: dat Jezus uiteindelijk, ondanks de tegenmachten die ook zijn leven bedreigen, en Hem zullen doden, trouw  blijft aan zijn Vader.
Hij is de geliefde Zoon bij uitstek, de exponent van al diegenen uit zijn volk Israel, die ook, door in te gaan op de doop van Johannes, die weg kozen.

Dat laatste benadrukt Lukas nog eens stevig, door het geslachtsregister van Jezus in te voegen.
Ook hier kun je de nodige vragen bij hebben, omdat het op punten sterk afwijkt van dat van Matteus.

Maar ook hier geldt weer: Lukas wil er een boodschap mee doorgeven. Hij laat telkens zien, en dat is het refrein van ”zijn” register: ”Jezus was zoon van die, zoon van die, zoon van die, etc.”.
Met andere woorden: Hij hoorde bij een bepaalde groep.
En dan betreft het allemaal Israelieten die de lijn van het volk door mochten voeren.
Uiteindelijk komt het terug op ”zoon van Isaak, zoon van Jakob , zoon van Abraham”
En: ”zoon van Sem”.
Jezus als semiet (antisemieten moeten dus goed weten wat ze doen, maar dat even terzijde).
Jezus als zoon van zijn volk Israel.

En dan gaat de lijn nóg verder terug, tot Adam.
Want Jezus was ook ”zoon des mensen”.
In Israel kwam Hij voor alle mensen.
Ook voor ons.

En dan, helemaal aan het eind, aan de oorsprong van de lijst, komt het prachtige: ”zoon van God”.

Want ook dat, en voor alles uit, was en is Jezus: Zoon van God.

Zoals de Stem uit de hemel het zei: ”dit is mijn geliefde Zoon”!

Kortom, in Jezus komt alles samen:
de wereld van God en de wereld van Israel – tot heil van zijn volk en alle volken.

Het brandpunt hiervan bevindt zich bij de doop, waar Jezus volledig Zoon van Israel is geworden.
Hij ging de weg van de toewijding aan Israels God.

En ontving zijn Geest, zoals ook Israel die ontving (zie Jesaja 42:1).
De Geest, die Hem verder zou gaan leiden, op zijn ongekende weg!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s