Zondag 11 oktober 2015 | Markus 10:17-31

templemenorahZondag lezen we het verhaal van de ”rijke jongeling”.
Een bekend en niet gemakkelijk verhaal.

Bij twee dingen wil ik alvast stilstaan:

Jezus keek hem aan en kreeg hem lief.” (vers 21)

Dat is niet niks wat daar staat!
De man viel Jezus ineens op door wat hij zei, en verwierf Jezus’ liefde.
Wat was de oorzaak hiervan?
Zijn antwoord dat hij de geboden, die Jezus opsomde (vers 19), vanaf zijn jeugd had bewaard.
(noot: ”bewaren” gaat verder dan enkel ”doen”. Het is ook ”zorgen dat ze er blijven”, voor jezelf en anderen; doorgeven aan een nieuwe generatie als een kostbaar goed).

Van jongs af aan was deze man daarmee met hart en ziel bezig geweest!
Dan kom je in het krachtenveld van Jezus’ liefde!

Opvallend trouwens dat Matteus en Lukas (Markus lijkt de meest oorspronkelijke evangelist) ditzelfde verhaal ook hebben (soms iets anders), maar zónder dit zinnetje. Zij hebben het niet over Jezus’ liefde voor deze man. Zo ervaren wij het verhaal misschien ook wel: het lijkt zó treurig af te lopen, dat het niet mogelijk lijkt dat Jezus nog langer van de man hield. Vandaar misschien dat Matteus en Lukas Jezus’ liefde niet noemen?

Hoe het ook zij, Markus zet Jezus’ liefde als een centraal gegeven neer.

Die liefde wil de man zelfs het voorrecht geven de 13e discipel van Jezus te worden.
”Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen, en volg Mij!”
Ik wil je dicht bij Me hebben, laat alles los wat tot nu toe prioriteit had in je leven, en laat Mij nummer één voor je zijn!

Een liefdevolle uitnodiging.
Maar, was de liefde wederzijds?

Dat is het pijnlijke van dit verhaal.
Enerzijds misschien wel.
Maar tegelijk trok er ook zoveel anders (ik denk erover lied 944 te laten zingen)
In het geval van deze man: zijn vele bezittingen.

Tegelijk geloof ik dat ook dán deze man Jezus’ liefde blijft houden.
En dat is het tweede punt.

Want Jezus zet er ook niet zelf teleurgesteld een punt achter (wat denkbaar geweest zou zijn), als de man teleurgesteld weggaat.
Nee, zijn liefde dooft niet.
Hij gaat het hebben over Gód (en diens liefde)!

Hij gebruikt het beeld van de kameel en het oog van de naald, dat duidt op de onmogelijkheid dat iemand met veel bezittingen zomaar het Koninkrijk binnen kan gaan.
Maar, zegt Jezus, bij Gód is het wél mogelijk.
We weten niet hoe het deze man verder is vergaan.
Maar zouden we niet mogen hopen dat God aan het werk is gegaan met hem?
En dat er wél openingen kwamen?

In ieder geval moeten we ook deze oude Joodse midrash bij het Hooglied (de liefde!) mee laten klinken (die niet in de Bijbel staat, maar in die tijd hoogstwaarschijnlijk wel bekend was):

De Heilige, gezegend zij Hij,
zei tot Israel:
Mijn zonen,
als jullie Mij een opening van ommekeer geven,
niet groter dan het oog van een naald,
zal Ik deze opening verwijden
tot openingen waardoor wagens met volle ladingen
kunnen passeren.”

De dubbele bodem van deze midrash is in het verband met Markus niet alleen,
dat het ons bemoedigt en oproept tot het maken van een klein begin
(waar God zelf dan voor de rest zal zorgen),
maar tegelijk ook dat bepakte en bezakte mensen door die opening kunnen.

Dus ook die man met z’n vele spullen!
Gaandeweg zal God hem dus kunnen helpen om tóch,
ondanks al z’n bezittingen en de trekkracht ervan,
de weg tot Jezus te gaan.

En dan nu het lijntje naar ons:

Net zo kan en wil de Here God bij ons onze minimale aanknopingspuntjes (niet groter dan het oog van een naald) gebruiken om knopen die onze relatie met Hem blokkeren te ontwarren.

Wat de mens níet kan, kan God wél. (vers 27 – trouwens een citaat van Genesis 18:14, waar God toekomst bracht in een toekomstloze situatie; zoek maar eens op!)

Denk eens na: waar zijn/waren die momenten in je eigen leven, waar het stokt(e) in je relatie met Hem?
Waar probeer(de) je het toch weer (het oogje van de naald)?
En waar merk(te) je Gods hulp?
En waar maakt(e) het jezelf weer meer betrokken bij Hem dan ooit?
Markus 10: 17-31

17

Toen hij een weg op vertrok,
snelde er één toe,
en voor hem op de knieën vallend
heeft hij hem gevraagd: goede meester,
wat moet ik doen
om eeuwigheidsleven te beërven?

18

Maar Jezus zegt tot hem:
wat noem je mij goed?-
niemand is goed, behalve één: God;

19

de geboden weet je:
je zult niet moorden,
je zult geen overspel begaan,
je zult niet stelen,
je zult niet met leugens getuigen,
je zult niet beroven,
eer je vader en je moeder!

20

Maar hij brengt tot hem uit:
leermeester, al deze dingen heb ik bewaakt
van mijn jeugd af!

21

Jezus kijkt hem aan, krijgt hem lief
en zegt tot hem: één ding ontbreekt je;
ga heen, zoveel je hebt, verkoop het
en geef het aan de armen,
en je zult een schat in de hemel hebben;
dan hierheen: volg mij!

22

Maar bij dat woord wordt hij treurig
en bedroefd gaat hij weg,
want hij is iemand geweest
die vele bezittingen heeft.

23

Jezus kijkt rond
en zegt tot zijn leerlingen:
hoe moeilijk zullen
wie het nodige hebben
het koninkrijk van God binnenkomen!

24

De leerlingen
hebben zich verbaasd over zijn woorden.
Maar ten antwoord zegt Jezus
wéér tot hen: kinderen, hoe moeilijk is het om
in het koninkrijk van God binnen te komen!-

25

makkelijker is het dat een kameel
door het oog van de naald komt
dan dat een rijke binnenkomt
in het koninkrijk van God!

26

Maar zij zijn uitermate verslagen geworden
en zeggen bij zichzelf:
wie is bij machte te worden gered?

27

Jezus kijkt hen aan en zegt:
bij mensen is dat onmogelijk,
echter niet bij God; ‘alle dingen zijn immers
mogelijk bij God’ (Gen. 18,14)!

28

Petrus begint en zegt:
zie, wíj hébben alles losgelaten
en zíjn u gevolgd!…

29

Jezus brengt uit:
amen is het, zeg ik u,
er is niemand die huis of broers
of zussen of vader
of kinderen of akkers heeft losgelaten
omwille van mij
en omwille van de verkondiging,

30

die niet honderdvoudig,
nú, op dít moment, mag aannemen:
huizen en broeders en zusters
en moeders en kinderen en akkers,
naast vervolgingen,
en in de wereldtijd die komt:
eeuwigheidsleven;

31

maar vele eersten zullen laatsten zijn,
en de laatsten eersten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s