Zondag 21 juni 2015 Handelingen 4:32 – 5:11

templemenorahGisteren heb ik in Scharendijke gepreekt over het verhaal van Ananias en Saffira.
Een indringend verhaal – zowel Ananias als zijn vrouw Saffira sterven ter plekke.
Evenals bijvoorbeeld de genezing van de verlamde zie ik dit verhaal als een ”teken-verhaal”.
Net zoals tegenwoordig niet íedere zieke wordt genezen (maar de genezingen dienen als vooruitwijzing naar, teken van het komende Koninkrijk van God) wordt ook niet iedere overtreder op vergelijkbare wijze als Ananias en Saffira gestraft.
Gelukkig maar, overigens.

Tegelijk wil dit verhaal wel een kernboodschap doorgeven: zoals Ananias en Saffira deden, mag het dus ab-so-luut niet gaan in de gemeente.

Wat was de kern van hun zonde?

Het probleem was níet dat ze een deel achterhielden.
Petrus geeft duidelijk aan dat ze gerust hadden mogen beschikken over (een deel van) hun geld.
Niemand die hen dwong alles af te staan.

Het was óók niet een gebrek aan vertrouwen.
Dat zou je denken, zo van:
”Ananias en Saffira vonden het toch een hele stap om alles af te staan, en hielden voor de zekerheid nog een appeltje voor de dorst achter de hand.
Hun gebrek aan vertrouwen in God werd hier bestraft.”

Ook dat is echter niet het geval.
Petrus zegt immers (vers 4): ”ook verkocht behoorde het (je bezit) toch onder jouw vrijmacht?”
Om dit goed te begrijpen moet je weten dat in die tijd gold, wat wel vaker gold voor groepen die alles in gemeenschap hadden: mensen die hieraan mee wilden doen, hadden een jaar proeftijd.
Mocht het hen toch niet bevallen, dan konden ze na een jaar alsnog er weer uitstappen, en hun bezit terugkrijgen.
Deze maatregel was er juist omdát voor de mens een leven in vertrouwen op God nu eenmaal moeilijk is.
Een jaar lang kon je in de nieuwe situatie ingroeien, en groeien in vertrouwen en in de onderlinge gemeenschap.
Er werd zo rekening gehouden met vertrouwen op God, dat voor de mens nu eenmaal niet altijd gemakkelijk is.
Een gebrek aan vertrouwen wordt ook hier dus niet veroordeeld.

Dat klinkt ook door in Petrus’ woorden: hij zegt dat het niet nodig was om een deel achter te houden. (”wat maakt dat je deze handelswijze hebt gekozen?” vers 4)
Het gaat hem hierbij bovendien vooral om het geheimzinnig doen over het achergehouden deel.
Of scherper gezegd: om hierover te liegen.

Want dat was het ergste wat hier gebeurde: de gemeenschap werd bedrogen.
Door te doen alsof ze álles verkocht hadden, wilden Ananias en Saffira immers voor 100% gaan leven van het gemeenschapsgeld, dat in feite bedoeld was voor de mensen die zelf daadwerkelijk niets meer hadden.
En voor de armen in het bijzonder!
Het doortrapte is dat zij gemeenschapsgeld (in de eerste plaats bedoeld voor de behoeftigen) gingen gebruiken (lees: misbruiken), terwijl ze zelf nog een geheime bankrekening achter de hand hadden.
Bovendien hadden ze dit bewust gedaan, in onderling overleg nota bene.
Willens en wetens.

Petrus kan er niet over uit: ”Hoe kón je dit doen!?”

En omdat we elders in de Bijbel lezen dat wie slecht doet aan de mensen in feite slecht doet aan God zelf, zegt Petrus dat hier niet eens zozeer de mensen bedrogen zijn, alswel God zelf.

Bovendien gaat het gedrag van Ananias en Saffira zo lijnrecht in tegen wie God is.
Wie Jezus is.
Hij gaf zich – helemaal, onvoorwaardelijk.
Niet om er zelf beter van te worden.
Niet om te profiteren van ons mensen.
Of misbruik makend van bepaalde situaties.
Nee, zijn liefde was zuiver, gevend.
Tot aan het offer aan het kruis.

En wat Ananias en Saffira doen – dat mag dus nooit gemeengoed worden in de gemeente.
Want dan is de gemeente verworden tot het tegenovergestelde van het lichaam van Christus.

In deze zin is dit verhaal dus een huiveringwekkend teken van hoe het nooit mag worden.
Positief gezien wijst het ons heen naar Christus, bij wie het -gelukkig- zo anders, zo onvoorstelbaar góed is!
In zijn spoor mogen we als gemeente trachten te gaan, al groeiend in geloof, hoop en liefde.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s