Zondag 7 juni 2015 Handelingen 3: 1-10

templemenorahZondag lezen we van de genezing van de verlamde man door Petrus.
Van belang is de plaats en tijd waar dit alles zich afspeelde:
de verlamde man zat bij de tempelpoort die ‘de Schone’ heette.

Daarmee is direkt een tegenstelling geschapen:
schoonheid tegenover ziekte.
Bovendien trokken pal langs deze zittende/liggende man
de vele gelovigen die hier dagelijks kwamen bidden.
In het geval van het middaggebed (waarover het hier gaat)
stónd men – voor Gods aangezicht.

Ook hier een tegenstelling:
allemaal mensen op weg om te mogen stáán voor God – hier een man die buiten deze gemeenschap met God en elkaar verkeert. Verlamd bovendien. zijn leven lang.
Niet in staat om te staan.
Daarmee levenslang afhankelijk geworden.
Het staat er veelbetekenend: hij was al lam vanaf de schoot van zijn moeder.
Normaliter begint een mensenleven inderdaad in afhankelijkheid (van moeder),
maar groeit een mens gaandeweg naar zelfstandigheid.
Leert hij/zij op eigen benen te staan.
Deze mens was nooit zover gekomen.
En hier zien we hem triestig zitten, in contrast met al die lopende mensen die zelf kunnen opklimmen naar het heiligdom (let op het woord: opklimmen!).
Zie ook onderstaand plaatje, dat een van de enorme trappen naar het tempelplein toont:

Robinsons arch

Volgens mij gaat het om deze tegenstelling:
lam/apathisch/afhankelijk zijn (de man hield immers enkel nog zijn hand op voor aalmoezen)
of: kunnen staan, opklimmen, zelfstandig je weg gaan.

Trouwens: niets zo erg voor mensen om afhankelijk van anderen te zijn geworden.
Al snel kun je ongemakkelijke gevoelens krijgen, je minderwaardig voelen.
Het is niet toevallig dat bedelaars, die je in grote Europese steden tegen kunt komen, vaak wegkijken.
In direkt oogcontact zit iets confronterends, pijnlijks.
Dat wegkijken maakt de situatie waarin mensen terecht kunnen zijn gekomen alleen maar des te schrijnender.

Toch werken Petrus en Johannes aan op een doorbreking van deze situatie:
”Kijk ons aan”.

Dat is het eerste.
De genezing moet van binnen beginnen.
Met een drempel over durven.
Uit de situatie die je gekluisterd houdt, willen stappen.
Een ander mens willen worden.
De ander in de ogen durven zien.
En daarmee tegen de ander én jezelf zeggen dat je dus níet minderwaardig bent,
ook al ben je er noodgedwongen op aangewezen om te bedelen, of anderszins afhankelijk van een ander te zijn!
Een prachtige eerste stap.

En de tweede stap is dan deze: dat de man ervaart dat hij niet hoeft te leven van andermans aalmoezen,
maar dat Gods kracht hem letterlijk zélf op de been helpt!

Wat ik heb, zegt Petrus (en daarmee bedoelde hij geen geld, dat de afhankelijkheid in stand zou houden),
dát geef ik je:
in de naam van van Jezus Christus, de Nazoreeër:
lóóp!

Een opdracht klinkt.
Iets wat activeert: lóóp!
Je mag -in Gods kracht- nu zélf gaan. Ga dan ook!

Veelbetekend staat er dat Petrus de man: ”opwekt”!.
De opstandingskracht van Christus laat hier een mens letterlijk en figuurlijk opstaan.

Wat mooi om dan het vervolg te lezen:
de man spríngt op!
En waarheen loopt hij?
Juist: door de Schone poort heen, om nu ook te stáán voor God!
Om Hem te loven en te danken, samen met die anderen die het middaggebed bidden.
Om te erkennen dat God Hem de kracht heeft.
Iets wat al die andere mensen daar ook kwamen doen bij dat middaggebed.

Van jongs af aan heeft hij dit nooit gekund: leven uit Gods kracht.
Nooit geleerd ook.
Nu maakt hij niet alleen een lichamelijk, maar ook een innerlijke groeisprong:
ervaren dat God kracht geeft, en dat uit die kracht geleefd mag worden.

En hij gaat meebidden, met het Joodse middaggebed. Dit gebed heet het mincha-gebed.
Hier vind je er meer informatie over.
Uit de informatie leer je, dat o.a. Psalm 145 een belangrijk onderdeel is in dit gebed.
De Psalm wordt geheel gereciteerd.
Als je alleen al deze Psalm leest, valt je op, hoe toepasselijk het allemaal is, bijv. vers 14:

”De HERE richt gebogenen op.”

Maar ook in een volgend element van het middaggebed (mincha), namelijk het Achttiengebed dat staande gebeden werd (zie hier voor prachtig artikel hierover) komt het door God op de been geholpen worden, als een centraal gegeven naar voren.

Wat bijzonder toch dat God deze genezing verrichtte ten tijde van dit prachtige gebed, waar de man zich vervolgens bij mocht aansluiten!

Tot zover deze eerste gedachten bij de tekst.

Hier de tekst van Handelingen 3: 1-10 (zoals altijd uit de Naardense Bijbel):

1

Maar Petrus en Johannes zijn opgeklommen
naar het heiligdom,
tegen het gebedsuur dat het negende heet.

2

Ook zomaar een man
die sinds de schoot van zijn moeder lam is,
is daarheen gedragen:
hem zetten ze dag aan dag neer
voor de poort van het heiligdom
welke ‘die van het gebedsuur’ heet,-
om een ontferming* te vragen
aan wie het heiligdom binnentreden.

3

Hij ziet Petrus en Johannes
op het punt het heiligdom binnen te gaan,-
en heeft gevraagd
dat hij een ontferming (aalmoes) zou mogen aannemen.

4

Maar Petrus staart hem aan, Johannes ook,
en zegt: kijk ons aan!

5

Maar hij heeft zich bij hen gehouden,
verwachtend dat hij iets van hen zou krijgen.

6

Maar Petrus zegt:
zilver en goud behoort mij niet toe,
maar wat ik heb, dát geef ik je:
in de naam van Jezus Christus,
de Nazoreeër: loop!

7

Hij vat hem bij de rechterhand
en wekt hem op;
op slag worden zijn voeten sterk
en zijn enkels ook;

8

hij springt op en gaat stáán;
hij is gaan lopen
en komt met hen het heiligdom binnen,
lopend, springend en God lovend!

9

Heel de gemeenschap ziet hem lopen
en God loven;

10

maar ze hebben hem herkend: hij was het
die voor z’n ontferming neerzat bij
de gebedsuur-poort van het heiligdom,
en zij worden vervuld van
verbazing en verrukking
over wat hem is overkomen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s