Witte Donderdag 2 april 2015 Markus 15:1-15

templemenorah Jezus wordt overgedragen aan Pilatus. Gebonden.
Met verwondering vraagt Pilatus: ‘Bent ú de koning der Joden?’
Pilatus zal gehoord hebben dat Jezus zich als Messias hier voor uitgaf.
Hij zal echter een ander type verwacht hebben.
Geen gebonden man, die bovendien niet reageert op de beschuldigingen.
Een beetje koning zou zich immers verweren?
Zo komt driemaal een stuk verwondering bij Pilatus naar voren.

Tegelijk zit hij in zijn maag met Jezus.
Hij is duidelijk geen rebel, die met geweld de macht wil grijpen.
Tegelijk voelt hij aan (vers 10) dat Jezus populair is onder het volk,
en dat de leidslieden Jezus uit jaloezie hierover hebben overgeleverd aan hem.
Daarom probeert hij het als volgt:
Barabbas, die overigens wél aan een rebellie verbonden was geweest, óf Jezus:
een van beiden mag door het volk gekozen worden om vrijgelaten te worden.
(de Romeinen hadden blijkbaar ingespeeld op het Joodse Pesach, waar de bevrijding uit Egypte werd herdacht, om dan, als het ware symbolisch, een Joodse gevangene vrij te laten)
Pilatus gokte er dus op, dat de Joodse schare, bij wie Jezus zo geliefd was, wel om de vrijlating van Hem zouden vragen.

Hij had echter buiten de waard gerekend.
Er gebeurde iets, waardoor de stemming ineens omsloeg.
De Joodse leidslieden wisten handig gebruik te maken van de nu ontstane situatie.
Pilatus was en bleef immers een Romein.
Zij creëerden razendsnel een bijna ”zwart-wit” situatie. Ze deden het morele appèl op de mensen om Barabbas te kiezen.
Die had immers openlijk gevochten voor de vrijheid van Israel!
Jezus stak daar maar ‘slap’ tegen af.
Bovendien hadden de mensen zo weinig keus meer: het zou immers een blamage voor henzelf en hun identiteit zijn, als ze in deze of-of situatie hun eigen leiders zouden negeren en het oordeel van een Romein hoger zouden achten.
Hierdoor sloeg de stemming ineens om, en koos men massaal tegen Jezus en voor Barabbas.
Achteraf kun je misschien wel zeggen dat dit niet erg slim was geweest van Pilatus (zoiets kon je zien aankomen). We weten het overigens uit de geschiedenis dat hij tijdens zijn stadhouderschap in Israel wel vaker -eufemistisch uitgedrukt – onhandig heeft geopereerd.

En nu leren we Pilatus ook echt kennen als een pragmatist: nu hij aanvoelt dat de massa zich tegen Jezus keert, gaat hij door de knieën (uit angst voor een nieuwe opstand die hem bij de keizer niet populairder zal maken) en offert Jezus op.

Zo is Jezus in zeer korte tijd door iedereen in de steek gelaten en overgeleverd:

door Judas
door zijn leerlingen die wegvluchtten
door Petrus die Hem verloochende
door de Joodse religieuze leiders
door het volk, dat Hem ineens liet vallen
door Pilatus, die niet opkwam voor zijn recht

Wat bijzonder en indrukwekkend toch, dat Hij dit allemaal liet gebeuren.
Dat Hij bleef zwijgen.
Het aanvaardde dat het zo was geworden.
Het droeg.
Wat een eenzaam gevoel moet het gegeven hebben.

Tegelijk voel je door alles heen de liefde van Hem.
Waar iedereen Hem liet vallen,
hield Hij vol
want Hij wilde ons mensen juist níet laten vallen
maar vasthouden
redden
het leven terug geven.

Dat is de enige reden dat Hij het toeliet dat men Hem zijn leven afnam.
Daar past maar één conclusie bij: waarachtig Koninklijk!

Markus 15: 1-15

1

Meteen in de ochtendvroegte
hebben de heiligdomsoversten
met de oudsten en de schriftgeleerden,
ook heel het sanhedrin,
een raadsbesluit gereed;
ze binden Jezus, brengen hem weg
en geven hem over aan Pilatus.

2

Pilatus ondervraagt hem:
u, bent u de koning van de Judeeërs?
Maar hij zegt tot hem ten antwoord:
ú zegt het!

3

De heiligdomsoversten hebben hem toen
van vele dingen beschuldigd.

4

Maar wéér heeft Pilatus hem ondervraagd.
Hij zegt: u antwoordt niets?-
zie van hoeveel ze u beschuldigen!

5

Maar Jezus antwoordt hem
met niets meer,
tot verwondering van Pilatus.

6

Maar bij een feest heeft die hun altijd
één gevangene vrijgelaten,
en wel wie zij vroegen.

7

Maar de zo genoemde Barabbas
heeft vastgezeten, bij de opstandelingen
die tijdens de opstand
een moord hadden begaan.

8

De schare klimt op
en begint van hem te vragen
wat hij altijd voor hen heeft gedaan.

9

Maar Pilatus antwoordt hun
en zegt: wilt ge
dat ik u de koning der Judeeërs loslaat?

10

Want hij heeft onderkend
dat de heiligdomsoversten hem
uit afgunst hebben overgegeven.

11

Maar de heiligdomsoversten
stoken de schare op
dat hij hun liever Barabbas
moet loslaten.

12

Maar weer antwoordt Pilatus
en hij heeft tot hen gezegd:
wat moet ik dan doen met hem
die gij de koning der Judeeërs noemt?

13

Zij schreeuwen wéér: kruisig hem!

14

Maar Pilatus heeft tot hen gezegd:
maar welk kwaad heeft hij gedaan?
Zij schreeuwen overluid:
kruisig hem!

15

Pilatus is van zins om voor de schare
te doen wat geschikt is
en laat aan hen Barabbas los;
Jezus laat hij geselen
en geeft hij over om gekruisigd te worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s