2e Pinksterdag 20 mei 2013 Numeri 8: 1-4 en Zacharia 4

templemenorah

Op de foto zie je een Menora (7-armige kandelaar). Wat heeft die met Pinksteren te maken? Het zit als volgt: op avonddiensten en ”tweede feestdagen” preek ik altijd graag naar aanleiding van het Toraleesrooster van Israel.
Daar is Numeri 8 nu aan de beurt, en dat gaat er o.a. over hoe de menora werd gemaakt en ingewijd. In Zacharia 4 gaat het ook over de Menora, en daar blijkt die een geweldig symbool te zijn voor het werk van de Geest!

Ik geef eerst de beide Bijbelteksten (waar ”lampenstandaard” staat, staat letterlijk ”menora”):

Numeri 8: 1-4

1 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen Aäron dat hij de lampen zo op de standaard zet dat het licht van alle zeven lampen naar voren valt.’ 3 Aäron deed dit; hij zette de lampen zo op de standaard dat het licht naar voren viel, zoals de HEER Mozes had opgedragen. 4 De hele lampenstandaard, van de voet tot aan de bloemversiering bovenaan, was uit één stuk goud gedreven. Hij was gemaakt volgens het voorbeeld dat de HEER aan Mozes had laten zien.

Zacharia 4

1 De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals je iemand wekt uit een diepe slaap. 2 ‘Wat zie je?’ vroeg hij, en ik antwoordde: ‘Ik zie een lampenstandaard die helemaal van goud is, met een schaal erop, en op die schaal zijn zeven lampen bevestigd, zeven lampen met elk zeven tuitjes. 3 Daarnaast staan twee olijfbomen, één rechts en één links van de schaal. 4 Wat betekent dat, mijn heer?’ 5 ‘Weet je niet wat dat betekent?’ vroeg de engel die met mij sprak, en ik antwoordde: ‘Nee, heer.’ 6 Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten – maar met de hulp van mijn geest. 7 Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen.’ 8 Daarna richtte de HEER zich tot mij met de verzekering: 9 ‘Zerubbabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft. 10 Ook al hadden jullie in het begin geen vertrouwen in het werk, de ogen van de HEER zullen met welgevallen rusten op de gegraveerde steen in de handen van Zerubbabel. Die zeven lampen zijn de ogen van de HEER, die over de hele aarde rondgaan.

11 Vervolgens vroeg ik aan de engel: ‘En die twee olijfbomen links en rechts van de lampenstandaard, wat betekenen die?’ 12 En ik voegde eraan toe: ‘Wat betekenen die twee olijftakken waaruit door twee gouden buisjes de gouden olie vloeit?’ 13 ‘Weet je dat niet?’ vroeg hij. ‘Nee, heer,’ antwoordde ik, 14 en hij zei: ‘Dat zijn de twee gezalfden, die naast de Heer van de hele aarde staan.’
Eerste gedachten
Als je Exodus 25 leest, lees je tot in alle details hoe de menora er uit moest zien.

– uit één stuk goud. Zoals God Eén is.
– met afbeeldingen van bloesem: dit duidt op beginnende vruchten. Denk aan ”de vruchten van de Geest”.

Dat de Geest alles met de menora te maken heeft, blijkt uit het visioen van de profeet Zacharia.
de menora wordt daar rechtstreeks gevoed door olijfolie, afkomstig van twee bomen die groeien en onophoudelijk vrucht geven, en daarmee olie voor de 7 lampen op de 7 armen. Dit is een symbool voor het werk van de Geest (Zach.4: 6)
Zou hier trouwens ook een verband liggen met Openbaring 1:4 en 4:5, waar het gaat over de ”7 geesten voor de troon van God”?
De 7 lampen zijn in ieder geval ook symbool voor Gods ogen, Gods aanwezigheid, op heel de aarde.

Wat een prachtige symboliek: de kandelaar laat dus zien:
Gods ogen geven LICHT (de lampen) en GROEI (de bloesems).

En deze ”ogen” worden op hun beurt weer gevoed door de olie.
En die altijd stromende olie was weer een symbool voor de Geest, die kracht geeft aan Gods werk en een ieder die zich daarin begeeft.
Als dit allemaal zo uitgelegd mag worden, dan krijgt het werk van de Geest hier wel een zeer centrale, krachtige en bemoedigende plaats: Hij is de motor achter Gods aanwezigheid op aarde.
En vóór alles: in Israel.
Want laten we niet vergeten dat de menora in Israëls heiligdom stond.
En dat Zacharia’s visioen voor Israel was, in een moeilijke tijd van geloofsafbraak.
De tempel was een ruine, en men probeerde hem o.l.v. Zerubbabel te herbouwen.
En dan komt dit prachtige visioen: ”door mijn Geest zal het lukken!””, zegt God.
Mogen wij in onze tijd dan ook geen verwachting hebben voor Israel en alle plaatsen (ook de kerk) waar Israëls God wordt aanbeden, en in zijn naam wordt gewerkt?

Tot zover mijn eerste gedachten hierbij.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s