Paasmorgen 31 maart 2013 Mattheus 28: 1-10

thCAQU72Y0
Pasen is het feest van ”goed kijken”.
Wel 8 keer valt in dit korte stukje het werkwoord ‘zien’.
Kijk goed! Juist omdat alles zo onverwacht is, moet je je ogen goed gebruiken, en het in je opnemen!
Gebruik de ogen van je hart.

Ik geef ditmaal de vertaling van 1951, want die geeft het tekstgedeelte correct weer.
De NBV heeft helaas de meeste malen dat er ”En zie…!” staat, zomaar weggelaten.
Lees het eens rustig door.

Wat zien jullie allemaal in dit verhaal?
Deel het, dan kunnen we met elkaars ogen meekijken!

Matteus 28: 1-10

1 Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.
2 En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.
3 Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
4 En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden.
5 Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft.
7 En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden.
En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien.
Zie, ik heb het u gezegd.
8 En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten.
9 En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem.
10 Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s