Witte Donderdag 28 maart 2013 Johannes 13: 1-17

voetwassing

Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal, en lezen we het verhaal hoe Jezus bij de Paasmaaltijd de voeten van de discipelen wast.

Hier eerst het tekstgedeelte, daaronder mijn eerste gedachten erbij.

Johannes 13: 1-17

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. 2 Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.

12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.
Enkele gedachtenAllereerst valt mij de humor op in dit verhaal.

Petrus zegt (v.8): ”U zult mij tot in eeuwigheid de voeten niet wassen!”
Maar Petrus’ eeuwigheid duurt wel erg kort, want één vers later (9) zegt hij alweer:
”Heer, niet alleen mijn voeten maar ook de handen en het hoofd!”
Les: de mens is een veranderlijk wezen.
Wat zorgt voor deze verandering?
Jezus’ uitspraak: ”Als je je door Mij niet wilt laten schoonwassen, kun je geen deel aan Mij hebben” (8).
Hij doet een appèl op Petrus’ liefde voor Hem.
”Petrus, je wilt toch onze band niet doorsnijden?
Laat Mij dan mijn gang gaan, en aan jou doen wat er moet gebeuren.”
En daar is Petrus gevoelig voor.
Op de ikoon wordt deze heftige beweging in Petrus’ gemoed weergegeven door de opgeheven arm. Normaal staan figuren op een ikoon altijd vrij rustig en sereen afgebeeld, maar Petrus wil zich nu enthousiast helemáál laten wassen door Jezus, van top tot teen.
Die witte doek (die eruit springt) geeft ook prachtig weer hoe het is: Jezus maakt ons rein.
”Al waren je zonden als scharlaken, wit als de sneeuw zal Ik ze maken”.
Er valt nog iets op: die doek zit om Jezus heen geknoopt.
Alsof Hij een slaaf is, en dat nota bene op de Pesachmaaltijd, het feest van de bevrijding (uit Egypte)!
Dat geeft weer wat hier aan de hand is: Jezus moest zich laten binden, om ons te ontbinden.
Hij moest slaaf (”de knecht/slaaf des Heren”, Jes.53) worden, om ons vrij te maken van zonde en schuld.
Die ”knoop” geeft nog iets weer uit Joh.13: je door Jezus laten schoonwassen betekent: deel hebben aan Hem (v.8). Je bent dan met Hem verbonden, zoals die doek aan Jezus verbonden is.
Tegelijk blijft Jezus benadrukken dat Hij hun Heer is (en niet hun slaaf) (v.13).
Maar als Hij als Heer al dienend bezig is, dienen wij dat voorbeeld van onze Heer te volgen.
En misschien is dit ook wel een enorme waarheid: wie in staat is zó te dienen, die geeft er juist blijk van innerlijk vrij te zijn (en niet gebonden aan welk belang of angst dan ook).
Jezus is inderdaad Heer!
En wij mogen ontvangen wat Hij ons schenkt, en navolgers zijn van zijn weg.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s