Kerstmorgen, 25 december 2018 | Exodus 3 en Lukas 2

Deze Kerst wil ik stilstaan bij een opvallende overeenkomst die ik ontwaarde tussen:

 • het verhaal van herder Mozes (Exodus 3)
 • het verhaal van de herders bij Bethlehem (Lukas 2)

 

Eerst een plaatje van herder Mozes, die de engel van de Here ontmoet bij de brandende braamstruik:

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens een plaatje van de herders bij Bethlehem die de engel van de Here ontmoeten in de velden van Efratha:

 

 

 

 

 

 

 

 

De overeenkomsten in sfeer zijn opvallend: herders, fel hemels licht rond de engel des Heren, verbijstering.

Maar het gaat verder dan enkel sfeer.
Als je de verhalen uit Exodus 3 en Lukas 2 naast elkaar legt, zijn de gelijkenissen opvallend.
Ik zet er eens een aantal op een rij:

 • in beide situaties zijn herders hun kudde aan het hoeden (Ex.3:1, Lk.2:8)
 • die herders verkeren met hun kudde in de stilte (van de woestijn, van de nacht)
 • daar openbaart een ”’engel van de Here’ zich aan hen (als een vuurvlam-Ex.3:2 / in het felle licht van Gods heerlijkheid-Lk.2:9)
 • in beide situaties is de boodschap dat God uit den hoge is afgedaald.
 • in beide situaties wordt het woord ‘redding’ of ‘redder’ gebruikt. God is gekomen om zijn volk te redden (Ex.3:8 Lk.2:11).
 • in beide situaties krijgen de herders van de engel een teken mee:Tot herder Mozes:”Dit zal u het teken zijn dat Ik u gezonden heb: wanneer gij het volk uit Egypte hebt geleid, zult gij God dienen op deze berg.” (Ex.3:12). Tot de herders:”En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden, in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe” (Lk.2:12)
 •  In beide situaties valt de nabijheid en nederigheid van God op: Hij is via die pijnlijke doornstruik nabij de pijn van de Israëlieten.
  Hij is via het Kind in de kribbe ook in het diepste diep afgedaald. Immanuël, God mét ons, mag Israël zeggen.
 • In die zin is het opvallend dat in beide verhalen herders geroepen worden om getuige te zijn. Mozes moest naar het volk Israël en de Farao, om van God te getuigen.
  En de herders moesten op weg en zouden getuigen in de stal van Bethlehem, zodat allen die hun verhaal hoorden zich verwonderden.God kiest eenvoudige getuigen, die maatschappelijk niet zo in tel waren (herders).
  Maar hun boodschap en Zender was krachtig genoeg!
 • Mozes en zijn latere collega-herders kregen dus een teken. Maar… dat teken zouden ze pas krijgen, als ze éérst op weg gingen met hun opdracht.
  Pas als hij gíng, zou Mozes later merken dat hij met het (later) bevrijde volk God zou dienen bij die berg.
  Pas als de herders gíngen, zouden ze het Kind in de kribbe vinden.
  Er wordt dus gehoorzaamheid en vertrouwen gevraagd.
  De bevestiging via het teken volgt.
 •  Ook wij mogen ons dus geroepen weten op weg te gaan, om van deze Redder te getuigen.
  Bemoedigende tekenen zullen ook dan vast en zeker volgen!
 • Is de Boodschap het niet meer dan waard, om mee op weg te gaan?
  Jezus die gekomen is om Israël en de volkeren – ook óns – te redden van het donker van de zonde en van de dood.Een gezegend Kerstfeest toegewenst!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s