Zondag 1 maart 2015 | De ooggetuigen en profeten als steun voor het geloof in Jezus | Markus 9, 2 Petrus 1 en Jesaja 42

templemenorah
Op de tweede zondag van de Veertigdagentijd staat de verheerlijking van Jezus op de berg centraal. We lezen in Markus 9: 2-10 hoe aan Hem Mozes en Elia verschenen, en de Hemelse Stem onderstreepte dat Jezus Zijn beminde Zoon is, naar Wie gehoord mag en moet worden. Onder andere Petrus was hiervan getuige.

In zijn tweede brief beschrijft Petrus dat juist dit gebeuren op de berg voor hem hét bewijs vormde van de macht van Jezus: ”Niet door vernuftig verzonnen fabels te volgen hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar doordat wij ooggetuigen van diens grootheid zijn geweest.” (2 Petrus 1:16).
En vervolgens beschrijft Petrus hoe hij erbij was toen op de berg der verheerlijking Gods Stem klonk.

Dit alleen al is voor ons mensen, die ons wellicht wel eens afvragen hoe je iets van Jezus kunt merken, voldoende om gesterkt te worden in het geloof in Hem. Er zijn immers ooggetuigen geweest, die het gezíen en gehóórd hebben, wie Jezus was!
Dat juist een nuchter mens als Petrus ons dit doorgeeft, maakt de boodschap authentiek en des te geloofwaardiger.

Vervolgens noemt Petrus nóg iets wat ons kan helpen te geloven.
Wanneer hij de hemelse woorden die op de berg klonken beschrijft, doet Petrus dit in woorden die licht afwijken van de woorden uit Markus 9, en die tegelijk sterk aansluiten bij de profetie uit Jesaja 42:1, waar staat: ”Zie, mijn dienaar, ik ondersteun Hem, mijn uitverkorene, in Hem heeft mijn ziel behagen.”
In zijn brief citeert Petrus de stem als volgt: ”Mijn Zoon, mijn geliefde is Hij, in Hem heb ik welbehagen gekregen.’ (2 Petrus 1:17).
Kortom, Petrus laat hier zien hoe Gods stem de woorden uit Jesaja onderstreept en op Jezus betrekt.

Met enthousiasme schrijft Petrus vervolgens hoe dit voor hem laat zien dat de profeten rake woorden gesproken hebben, die ons juist daarom veel te zeggen blijven hebben.
En dat is het tweede waarmee hij ons geloof wil sterken: lees het Oude Testament: Mozes en de Profeten! Die twee verschenen immers ook aan Jezus op de berg (Markus 9), als een onderstreping van hun blijvende betekenis.
Trouwens, toen Jezus later zijn opstanding aan de Emmausgangers zou uitleggen, deed Hij dit ook door hen naar ‘Mozes en de profeten’ te verwijzen (Lukas 24:27).

Blijkbaar vinden we juist in het ”Oude” Testament veel wat bepaald niet verouderd is, maar kracht bezit om ons geloof te sterken.

Petrus zegt het zo, geïnspireerd door de hemelse Stem die immers teruggreep op de profeet Jesaja:

Wij houden het profetische woord nu nog meer voor vast,
en u doet wel
als ge u daarbij
houdt.
Als bij een lamp die schijnt op een donkere plek, totdat
de dag gaat gloren
en de morgenster opgaat
in uw harten
.” (2 Petrus 1:19)

Wanneer wij trouw Bijbellezen en het getuigenis van de apostelen op ons in laten werken is dat een sterke voedingsbodem voor ons geloof in de kracht van Jezus!

In de woorden van Jesaja 42: 1-9 staat samengevat wat Hij voor ons deed, doet en doen zal.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s