Zondag 18 mei 2014 1 Petrus 3:1-13

Deze week een tekst die veel dynamiek kan oproepen.
Hij gaat over de verhouding tussen man en vrouw.
De vrouwen worden opgeroepen zich ondergeschikt aan hun man op te stellen,
en mannen dienen hun vrouwen niet ruw te behandelen.

Een tekst die (met name door mannen) nog wel eens verkeerd is uitgelegd,
als zou mannelijke overheersing over vrouwen hiermee aangemoedigd worden.

Er is echter heel wat anders aan de orde.
Het gaat hier over de situatie destijds, dat veel vrouwen christen waren geworden,
terwijl hun mannen bij de heidense religies waren gebleven.
Hoe moet je als vrouw dan hierin opstellen?

Petrus geeft de vrouwen hier het advies om niet in een soort tweestrijd
hun geloof te gaan bewijzen,
maar om veeleer door een zachtmoedig gedrag
‘reclame’ te maken voor het geloof in de Here Jezus.

In dat licht kunnen we ook de tekst lezen, waar Petrus vrouwen oproept
om hun mannen niet voor zich te winnen door hun uiterlijk te verfraaien
maar om zich te sieren met ‘een zachtmoedige en stille geest’ (vers 3-5).

Dit zijn trouwens ook teksten waar ik humor beluister bij de schrijver van de brief.
Met een zekere vrolijkheid en een knipoog wordt hier tegen vrouwen gezegd:
‘Met je uiterlijk zit het allang goed,
besef: je grootste kracht zit in je hart,
laat daarom je innerlijk sprekend zijn
dan kun je je man helemáál om je vinger winden
en dan nog niet eens voor jezelf,
maar voor de Here Jezus!’.

Natuurlijk geldt dit niet alleen voor vrouwen, maar net zo goed voor mannen:
laat in je opstelling de kracht van zachtmoedigheid wervend werken voor Christus!

Ook tegen de mannen wordt hier zo met een zekere humor gesproken:
‘Behandel je vrouwen als ‘brozer vaatwerk’.
Daar zit ook een knipoog in naar de mannen:
zij zélf zijn kennelijk ook een broos vaatwerk,
maar ze dienen hun vrouwen als nóg brozer te beschouwen.
Een gulden regel overigens voor iedere intermenselijk omgang:
zoals Paulus ergens zegt: ”Beschouw de ander uitnemender dan jezelf.”
Hou goed rekening met elkaar,
en win elkaar voor Christus door je gedrag!

Deze dingen werken ook door in de volgende verzen,
waar het gaat om de nederigheid,
het elkaar zegenen in plaats van vervloeken
het niet kwaadspreken, etc.etc.

Kortom, lees dit bijzondere gedeelte maar eens in zijn geheel.
en probeer, in welke relatie je ook tot de ander staat,
naar elkaar toe maar te leven in de geest
van de zachtmoedigheid van Christus.

1 Petrus 3:1-13

Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem ‘heer’. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen.
U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.
Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10 Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 11 hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12 Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’
Het lijden in de eindtijd
13 Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s