Zondag 11 mei 2014 1 Petrus 2: 11-25

Zondag lezen we verder uit de eerste Petrusbrief.
Ditmaal lezen we een heel aantal praktische aanwijzingen voor een christelijke levensstijl.Een aantal daarvan klinken ons misschien vreemd in de oren, bijvoorbeeld de tekst die gaat over slavernij.

Hoe het ook zij, waar Petrus diep van doordrongen is, dat Christus voor ons diep heeft geleden, en dan ook nog eens onverdiend.
Tegen die achtergrond moeten ook wij soms maar eens wat kunnen inschikken, zo lijkt Petrus ons te zeggen.

Hij heeft er de tekst van Jesaja 53 prachtig in verweven, over de lijdende Knecht des Heren, die om ons veel lijden heeft ondergaan. Ik heb deze teksten vetgedrukt.

Hier komt de tekst van 1 Petrus 2: 11-25

11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn;
ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven,
opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen
en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.
13 Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld:
van de keizer, de hoogste autoriteit,
14 en van de gouverneurs,
die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen
en om te belonen wie het goede doen.
15 God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert.
16 Leef als vrije mensen,
en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen,
maar handel als dienaren van God.
17 Houd iedereen in ere,
heb uw broeders en zusters lief,
heb ontzag voor God
en eerbiedig de keizer.
18 Slaven, erken het gezag van uw meesters
en heb ontzag voor hen,
niet alleen voor de goede en rechtvaardige,
maar ook voor de onrechtvaardige.
19 Het is een blijk van genade als iemand,
doordat zijn aandacht op God gericht is,
in staat is onverdiend leed te verdragen.
20 Immers, is er enige reden om trots te zijn
wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt?
Het is echter een blijk van Gods genade
wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden.
21 Dat is uw roeping;
ook Christus heeft geleden,
om uwentwil,
en u daarmee een voorbeeld gegeven.
Treed dus in de voetsporen van hem
22 die geen enkele zonde beging
en over wiens lippen geen leugen kwam. (Jes.53:9)
23 Hij werd gehoond en hoonde zelf niet,
hij leed en dreigde niet,
hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.
24 Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen (Jes.53:4),
opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.
Door zijn striemen bent u genezen (Jes.53:5).
25 Eens dwaalde u als schapen (Jes.53:6),
nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is,
naar hem die uw ziel behoedt.
Ik geef nog die tekst uit Jesaja 53:
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen.
Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?
Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.
Hij kreeg een graf bij misdadigers,
zijn laatste rustplaats was bij de rijken;
toch had hij nooit enig onrecht begaan,
nooit bedrieglijke taal gesproken.
10 Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek.
Hij offerde zijn leven voor hun schuld,
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.
En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
11 Na het lijden dat hij moest doorstaan,
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s