Zondag 4 november 2012 Markus 12: 18-27

Een prachtig antwoord van Jezus, tegenover degenen die zeggen dat er geen opstanding der doden is.
Hij haalt er de woorden van God tegen Mozes bij (bij de brandende braamstruik):

”Ik ben de God van Abraham
en de God van Isaäk
en de God van Jakob” (Ex.3:2-6)

Jezus legt dit uit om te laten zien dat God een God van levenden is, en niet van doden (Markus 12:27).
Immers: op het moment dat God tegen Mozes zegt dat Hij de God van Abraham ís, is Abraham reeds lang gestorven.
Kennelijk leeft Abraham toch na zijn dood voort. Anders kon God dit niet zeggen!

Dit dus als een bewijs dat er leven na de dood is.
En eens opstanding.

Tegenover de Sadduceeën (een groep uit die tijd, die niet in de opstanding geloofde), die met hun strikvraag kwamen, zegt Jezus kort en krachtig:

je hebt geen weet van de Bijbel (bijv. van die tekst uit Exodus)
je hebt geen benul van de kracht van God (Markus.12:24)

Markus 12: 18-27

Marcus 12: 18-27

18 Er kwamen enkele sadduceeën naar hem toe; volgens de sadduceeën is er geen opstanding uit de dood. Ze vroegen hem: 19 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: “Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer.” 20 Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen; 21 de tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen; en met de derde ging het net zo. 22 Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. 23 Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze opstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 24 Jezus antwoordde: ‘Dwaalt u niet? U kent blijkbaar de Schriften niet en evenmin de macht van God. 25 Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. 26 Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes in het gedeelte over de doornstruik niet gelezen dat God tegen hem zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”? 27 Hij is geen God van doden, maar van levenden; u dwaalt vreselijk!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s