Zondag 14 oktober 2012 Markus 10: 17-31

We lezen het aangrijpende verhaal van de ”rijke” jongeling.
Ik zou hem liever de ”oprecht zoekende” jongeling noemen.
Dat doet hem meer recht.
Jezus kreeg hem immers lief, toen bleek hoe trouw hij altijd Gods wet nageleefd heeft (v.21).

Tegelijk is er het drama van het toch niet Jezus willen volgen.
Uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, toch kiezen voor het bezit.
De man werd bedroefd (v.22), maar Jezus minstens net zo, vermoed ik, om te ervaren hoe iemand die toch toegewijd was, tegelijk toch voor de eigen vastigheid koos boven de band met Hem.

Trouwens, Petrus was uiteindelijk niet anders: ook hij en de discipelen verlieten Jezus toen puntje bij paaltje kwam in Gethsemane (Mk.14:50).
Uit dit verhaal blijkt hoe ”alleen” Jezus gaat worden.
Hij is hier immers de weg naar Jeruzalem op gegaan (v.17, 32,33) en deze veelbelovende volgeling blijkt toch een afvaller.

Overigens eindigt dit verhaal met een waarschuwing naar Petrus en de leerlingen, die denken dat zij wél alles verlaten hebben:
”Vele eersten zullen de laatsten zijn”.
Met andere woorden: wees nooit zeker van je zaak. Het is uiteindelijk voor de mens onmogelijk om Gods koninkrijk binnen te gaan (27). Maar voor God is het mogelijk dat mensen tóch binnengaan.
Daarom eindigt het tegelijk met hoop, óók voor die jongeling.
Het zou best eens kunnen dat hij later wél tot de gemeente is gaan behoren.
”Vele laatsten zullen de eersten zijn”.

Het is maar wat God mogelijk maakt.
Ik denk dus dat dit verhaal ons ten diepste oproept om:

– ons eerlijk af te vragen wat wij moeilijk vinden om los te laten als het gaat om de keuze tussen Jezus en dat andere
– aan God om Zijn hulp te vragen dat we ons zullen (blijven) toewijden aan Hem.

Misschien is dit wel een levenslang proces.

Markus 10: 17-31

Als hij wil uittrekken om zijn weg te vervolgen, komt er één naar hem toe gerend; hij valt op de knieën en stelt hem de vraag: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
10:18 Maar Jezus zegt tot hem: wat noem je mij goed?- niemand is goed, behalve één: God;
10:19 de geboden weet je: je zult niet moorden, je zult geen ontucht plegen, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken, je zult niemand beroven, eer je vader en je moeder!
10:20 Maar hij brengt tot hem uit: leermeester, over dat alles heb ik gewaakt van mijn jeugd af!
10:21 Jezus kijkt hem aan, krijgt hem lief en zegt tot hem: één ding ontbreekt je; ga heen, al wat je hebt, verkoop het en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben; kom dan hierheen en volg mij!
10:22 Maar bij dat woord wordt hij treurig en bedroefd gaat hij weg, want hij is iemand die vele bezittingen heeft.
10:23 Jezus kijkt om zich heen en zegt tot zijn leerlingen: hoe moeilijk zullen zij die het nodige al hebben het koninkrijk van God binnenkomen!
10:24 De leerlingen hebben zich verbaasd over zijn woorden. Maar ten antwoord zegt Jezus wéér tot hen: kinderen, hoe moeilijk is het om in het koninkrijk van God binnen te komen!-
10:25 makkelijker is het dat een kameel door het oog van de naald komt dan dat een rijke binnenkomt in het koninkrijk van God!
10:26 Zij raken helemaal van hun stuk en zeggen bij zichzelf: wie kan dan nog worden gered?
10:27 Jezus kijkt hen aan en zegt: bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God; ‘alles is immers mogelijk bij God’ (Gen. 18,14)!
10:28 Petrus neemt het woord en zegt: zie, wíj hébben alles losgelaten en zíjn u gevolgd!..
10:29 Jezus brengt uit: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zussen of vader of moeder of kinderen of akkers heeft losgelaten omwille van mij en omwille van de verkondiging,
10:30 die niet honderdvoudig, nú, in dít tijdsgewricht, zal ontvangen: huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, al is het onder vervolgingen, en in de toekomende eeuw eeuwigheidsleven;
10:31 maar vele eersten zullen laatsten zijn, en de laatsten eersten!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s