Zondag 19 april 2020 | Exodus 15: 22-27 en Matteus 28: 16-20

Op zondag 19 april zijn we de Tweede Veertigdagentijd ingegaan.
De ”quarantaine” duurt ook in de samenleving voort.
Met Pasen, hoe mooi ook, zijn we er nog niet.
Ook Israël stond aan het begin van een nog lange weg.
Ook al was het Pesach geworden, en waren ze door de Schelfzee heen gehaald.

Daarom is het juist in onze tijd zinvol om stil te staan bij deze teksten
uit Exodus, over een woestijnweg.
Een weg van groei en leren ook.

Hier leest u de preek voor zondag alvast.